logo bienal

XXXVI Reunión Bienal da Real Sociedade Española de Física

27 Encontro Ibérico do Ensino da Física

Santiago de Compostela, 17 - 21 de xullo de 2017

Secretaría Técnica

Oficina de Congresos da USC

Complejo CEA-CE
Parque Vista Alegre – C/ Salvadas, s/n
15705 Santiago de Compostela
Teléfono. +34 8818 16328
xestioneventos@usc.es
Secretaría científica

Secretaría científica

bienalrsef2017@gmail.com
Aloxamento en residencias

Xestión de aloxamento en Sistema Universitario de Residencias

surbienal17@gmail.com